กองอาคารสถานที่สวนดุสิตจัดอบรม จนท.โครงการสวนดุสิตสีขาว

วันที่ 5 มิถุนายน 2556 ผศ.ดร.วิไล ศรีธนางกูล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรม โครงการสวนดุสิตสีขาว (Drugs Free Workplace) จัดโดย กองอาคารสถานที่ มีวัตถุปรสงค์เพื่อให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่สังกัดกองอาคารสถานที่ รวมถึงบุคลากรของสวนดุสิตที่พักอาศัยอยู่ภายในมหาวิทยาลัย ให้ช่วยกันสอดส่องดูแล และป้องกันอันตรายจากเหตุอาชญากรรม และยาเสพติด โดยได้รับเกียรติจาก พันตำรวจโทฤชุพงศ์ พรมประกาย สารวัตรป้องกันและปราบปราม พร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สถานีตำรวจนครบาลสามเสน ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 (ภาพ/ข่าว: อลิศ) แชร์เรื่องราวFacebookTwitterLinkedinPrintemail